Πρόσκληση στην 1η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (03-09-2021)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 1η Έκτακτη Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2021-22) της Συνέλευσης  Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή & ώρα 14:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7) με Τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας Δικτύων (NOC) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ανακήρυξη Διδακτόρων (Καλιακάτσος Ανδρέας, Μαυριγιαννάκη Αγγελική, Σαββάκης Νικόλαος)
2. Ανακήρυξη κατόχου Δ.Μ.Σ. (Μουργελά Ραφαήλα)
3. Πρόγραμμα Σπουδών/Αναθέσεις Μαθημάτων Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ Ακαδ. Έτους 2021-22.
4. Ανάθεση Έργου σε ΕΔΙΠ& ΕΤΕΠ της Σχολής στο Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22.
5. Αλγόριθμος Αξιολόγησης στο 5ο εξάμηνο για κατευθύνεις ΧΜ και ΜΠ .
6. Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-22. Διαδικασία και Εξεταζόμενα μαθήματα.
7. Ορισμός νέου Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
8. Ορισμός Νέων Μελών Επιτροπών της Σχολής.
9. Σύμβουλοι Σπουδών ΧΗΜΗΠΕΡ.
10. Αίτηση Μονιμοποίηση Επίκ. Καθηγητή κ. Γιαννή Απόστολου.
11. Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος θέσης «Διαχείριση και Επεξεργασία Αστικών και Επικίνδυνων Στερεών Απορριμμάτων» για μονιμοποίηση Επίκ. Καθηγητή.
12. Πρόσληψη Νέων Επιστημόνων Διδακτόρων Ακαδ. έτους 2021-22.
13. Πρόσληψη Ακαδ. Υποτρόφων Χειμερινού Εξαμ. 2021-22.
14. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
15. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
16. Ορισμός Αναπληρωτή Εκπροσώπου Σχολής στον ΕΛΚΕ.
17. Άλλα Θέματα

Η Κοσμήτορας & Εκτελούσα Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά