Πρόσκληση στη 50η Έκτακτη Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (30-07-2021)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη  50η Έκτακτη Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2020-21) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή & ώρα 11:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7) με Τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας Δικτύων (NOC) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 Μόνο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Τρόπος Διεξαγωγής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021.

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης