Πρόσκληση στη 49η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (18-06-2021)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη  49η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2020-21) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 18 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή & ώρα 12:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7) με Τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας Δικτύων (NOC) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Έγκριση Νέου Προγράμματος Σπουδών Σχολής (ΧΗΜΗΠΕΡ) Ακαδ. Έτους 2021-22.
  2. Μεταβατικές Διατάξεις.
  3. Βιβλία-ΕΥΔΟΞΟΣ
  4. Νέοι Επιστήμονες Διδάκτορες Ακαδ. έτους 2021-22. Ανάγκες/Πρόταση Σχολής.
  5. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
  6. Τροποποίηση Εκπαιδευτικής άδειας μέλους ΔΕΠ ως προς τη διάρκεια.
  7. Ορισμός Νέου Δ/ντή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  8. Άδειες Απουσίας.
  9. Άλλα Θέματα.

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης