Πρόσκληση στη 48η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (09-06-2021)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη  48η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2020-21) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 9 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7) με Τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας Δικτύων (NOC) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Ανακήρυξη Διδάκτορος- κ. Βασιλακοπούλου Κωνστανίνα.
  2. Κατανομή μιας νέας θέσης ΔΕΠ στη Σχολή (απ. Συγκλ. 546/29-1-2021)-Ορισμός γνωστικού αντικειμένου& βαθμίδας/ων.
  3. Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για τη θέση Περιβαλλοντικό Δίκαιο-Βαθμίδα Καθηγητή.
  4. Ορισμός Εκλεκτορικών Σωμάτων για τη θέση Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδρολογία/βαθμίδων: ΑΡΡ19770-Καθηγητή, ΑΡΡ19771-Αναπληρωτή Καθηγητή, ΑΡΡ19772- Επίκουρου Καθηγητή.
  5. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
  6. Θέματα ERASMUS-Δι-ιδρυματικές Συμφωνίες.
  7.  Άλλα Θέματα.

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης