Πρόσκληση στη 44η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (23-02-2021)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη  44η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2020-21) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη & ώρα 13:00  στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7) με Τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας Δικτύων (NOC) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Ανακήρυξη Διδάκτορος
 2. Ανακήρυξη κατόχων Δ.Μ.Σ.
 3. ΜΟΔΙΠ-Σύνταξη Προγραμματικής συμφωνίας 2022-25 με ΥΠΑΙΘ-Αποστολή στοιχείων Σχολής.
 4. ΠΜΣ.Πρόγραμμα & Αναθέσεις Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-21.
 5. Διαγραφή λιμναζόντων υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής.
 6. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
 7. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
 8. Εκπόνηση Διπλωματικών κατά την τρέχουσα περίοδο.
 9. Ανάθεση Έργου σε ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στο Εαρινό Εξάμ. 2020-21.
 10.  Άδειες Απουσίας.
 11. Αναστολή λειτουργίας Εργαστηρίου Υδατικής Χημείας.
 12. Άλλα Θέματα

 

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης