Πρόσκληση στη 43η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (21-01-2021)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη  43η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2020-21) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη & ώρα 12:30  στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7) με Τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας Δικτύων (NOC) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Αίτηση μέλους ΔΕΠ (κ. Δάρας) για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας.
 2. Αξιολόγηση Αιτήσεων Εργαστ. Βοηθών (Π.Δ. 407/80) εαρ. Εξαμήνου 2020-21.
 3. Αξιολόγηση Αίτησης για εκπόνηση ΔΔ (κ. Μανιφάβα)
 4. Αίτηση μετάταξης από Γ.Π.Α. μέλους ΕΔΙΠ (κ. Μαλανδράκη) στη Σχολή.
 5. Οριστικοποίηση Αναθέσεων Προπτ. Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-21.
 6. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
 7. Υποτροφίες (απαλλαγή διδάκτρων) μεταπτυχιακών φοιτητών.
 8. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
 9. Αντιγραφή στις Εξετάσεις.
 10.  Άδειες Απουσίας.
 11. Προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2021.-Κατανομή (Τακτικός-ΕΛΚΕ).
 12. Άλλα Θέματα.

 

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης