Πρόσκληση στη 15η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ (25-01-2021)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί (με Tηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας Δικτύων-NOC) στις 25 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Γραμματείας της Σχολής (κτίριο Κ.2.Α.7).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Εξέταση Αίτησης μέλους ΔΕΠ της Σχολής για Χορήγηση Ετήσιας Επιστημονικής άδειας.
  2.  Άλλα Θέματα

 

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης