Πρόσκληση στη 17η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (19-12-2018)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη 17η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Ανακήρυξη κατόχου Δ.Μ.Σ.
  2. Αξιολόγηση αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
  3. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά θέματα.
  4. Δικαιούχοι απαλλαγής τελών φοίτησης μεταπτυχ. φοιτητές ακ. έτους 2018-19.(Ν.4485/2017)
  5. Προπτυχιακά Φοιτητικά θέματα.
  6. Κατανομή πιστώσεων (ΠΔ.407/80) Κάλυψη εργαστηριακών αναγκών εαρ. Εξαμ. 2018-19.
  7. ΄Αδειες Απουσίας.
  8. Άλλα Θέματα.     

 

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης