με θέμα : Χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων για τον προσδιορισμό της σταθμής του υδροφόρου, στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Δούναβη»

Δευτέρα…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Ανάλυση λύσεων βασισμένων στη φύση σε αστικές περιοχές»

 

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, Ώρα: 11:00 Αίθουσα: …

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθηγητής της Σχολής μας Γ. Καρατζάς συμμετέχει στη σειρά webinars με θέμα 'Πως να κάνουμε ορατό το υπόγειο νερό" και αποτελεί μια από τις…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Έξυπνα συστήματα φυσικού φωτισμού. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση σωλήνων φυσικού φωτισμού με τεχνητό φωτισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, Ώρα 14:00…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Βελτιστοποίηση συνθηκών για την ανάλυση πτητικού προφίλ γαλακτοκομικών προϊόντων με μικροεκχύλιση, υπό συνθήκες κενού»

 

Τρίτη 16…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Φωτόλυση βενζοφαινόνης-3 παρουσία διαλυμένων αλάτων και σε πραγματικά υδατικά δείγματα»

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, Ώρα: 11:00 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: « Βελτιστοποίηση του ρυθμού βιοαποδόμησης μικροσφαιριδίων LDPE »

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021, Ώρα: 11:00 Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Ανάλυση κυματικών μετρήσεων πεδίου και αριθμητικές προσομοιώσεις κυματικών συνθηκών στον κόλπο Χανίων»

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, Ώρα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα : «Αξιολόγηση καταλληλότητας εμπλουτισμού του υδροφορέα του Γεροπόταμου στην περιοχή Μεσσαρά της νήσου Κρήτης»

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021,…

Διαβάστε περισσότερα