"Η επίδραση βιοεξανθρακώματος (biochar) από οργανικά παραπροϊόντα στις καλλιέργειες Lolium perenne L. και Zea Mays L."

Διαβάστε περισσότερα

"Βέλτιστος σχεδιασμός αναχαίτησης της υφαλμύρισης με χρήση μοντέλων προσομοίωσης, βελτιστοποίησης και MATLAB – Εφαρμογή πεδίου στην περιοχή Τροιζήνα…

Διαβάστε περισσότερα

"Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Στην Ευρύτερη Περιοχή Της Αθήνας"

Διαβάστε περισσότερα

"Διαχείριση υδατικών πόρων λεκανών απορροής Πλατύ και Φανερωμένης"

Διαβάστε περισσότερα

"Στατιστική διερεύνηση ασφάλειας και υγιεινής Ελληνικών επιχειρήσεων: τάσεις, προοπτικές και προτάσεις "

Διαβάστε περισσότερα

"Κινητικότητα γηγενούς χρωμίου στη λεκάνη απορροής του ποταμού Ασωπού"

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 5/6/2018 και Πέμπτη 7/6/2018 στις 14:00

Διαβάστε περισσότερα

"Green Port: Upgrading of the energy performance of small ports, the case of Rethymno"

Διαβάστε περισσότερα

"A GIS-based Analytical Hierarchy Process (AHP) approach for the sustainable siting of renewable energy installations: The case study of the Regional…

Διαβάστε περισσότερα

"Παραμετρική Ανάλυση Υλικών Αλλαγής Φάσης για Αποθήκευση Θερμότητας σε Κτίρια και Κατασκευές"

Διαβάστε περισσότερα