με θέμα: «Χρονικός προγραμματισμός και κοστολόγηση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Άνοιξη, Αττικής με τη μέθοδο PERT και CPM»

Παρασκευή …

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Μελέτη των χαρακτηριστικών των ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων και εναπόθεση τους στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα στην περιοχή…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Αποτίμηση δεδομένων καθαρισμών της Ελληνικής ακτογραμμής του προγράμματος ‘’Typhoon’’ 2019-2021»

Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, Ώρα: 11:00 …

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: « Διερεύνηση, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση τεχνικών διαχείρισης της θερμοκρασίας με στόχο την αύξηση του βαθμού απόδοσης και την βελτίωση του…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Επίδραση της φύσης του φορέα και των λειτουργικών παραμέτρων στην παραγωγή υδρογόνου (H2) μέσω της αντίδρασης αναμόρφωσης του προπανίου με…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: « Πρόβλεψη ενεργειακού προφίλ του λιμένα Σούδας για το έτος 2030 »

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, Ώρα: 13:00-14:00

Link: Zoom …

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HEC-HMS. »

Τρίτη 6 Ιουλίου 2021,…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: « Αδρανοποίηση παθογόνων βακτηρίων στα υγρά απόβλητα με διάφορες μεθόδους απολύμανσης»

Τρίτη 6 Ιουλίου 2021, Ώρα 10:00 – 11:00 Αίθουσα: …

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Πρωτόκολλο της Ναγκόγια και συλλογές μικροοργανισμών: Υφιστάμενη κατάσταση των ελληνικών συλλογών μικροοργανισμών, προβλήματα εφαρμογής και…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Ενεργειακή αξιολόγηση και αναβάθμιση του λιμένα Ηρακλείου με χρήση Α.Π.Ε και της μεθόδου ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)»

Παρασκευή…

Διαβάστε περισσότερα