Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίαςτου κ. Στέφανου Κολοκοτσά

με θέμα: «Ανάλυση ευαισθησίας και ενεργειακή μοντελοποίηση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών λεπτού υμένα σε κτίριο»

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, Ώρα: 14:00, Αίθουσα: tuc-gr.zoom.us/j/89930690331

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίαςτου κ. Στέφανου Κολοκοτσά

με θέμα:   «Ανάλυση ευαισθησίας και ενεργειακή μοντελοποίηση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών λεπτού υμένα σε κτίριο»
Τετάρτη  21 Οκτωβρίου 2020, Ώρα: 14:00, Αίθουσα: tuc-gr.zoom.us/j/89930690331

Επιβλέπουσα: Διονυσία Κολοκοτσά

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά

2. Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος

3. Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης

Περίληψη: Η παρούσα εργασία έχει στόχο την δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης, για τον προσδιορισμό και ανάλυση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά λεπτού υμένα σε οροφή κτιρίου.

Η αντικατάσταση κατασκευαστικών υλικών ενός κτιρίου, όπως σε προσόψεις και οροφές, με σύγχρονα φωτοβολταϊκά στοιχεία, αποτελεί μια ανερχόμενη φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Ταυτοχρόνως, λειτουργούν ως πηγές ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και ως υλικά κτιρίου, προσφέροντας εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος, μείωση χρήσης ορυκτών καυσίμων και αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής δομής του κτιρίου.

Η ολοκλήρωση του μοντέλου, πραγματοποιήθηκε μέσω του λογισμικού προγράμματος TRNSYS (Transient Systems Simulation Tool), όπου και ορίστηκαν τα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, καθώς και τα βασικά τμήματα που απαρτίζουν την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος.

 Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση ευαισθησίας των ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών στοιχείων λεπτού υμένα CIGS, θέτοντας την κλίση των πλαισίων σε διαφορετικές μοίρες, με σκοπό, την μελέτη του βαθμού επιρροής και της απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Επιπλέον, εξετάστηκε η εφαρμογή διαφορετικού είδους φωτοβολταϊκού στοιχείου CdTe και μελετήθηκε η  απόδοση της  παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλάζοντας και εδώ, διαδοχικά, την γωνία κλίσης του φωτοβολταϊκού πλαισίου. Από τα σενάρια που εφαρμόστηκαν για τις δύο κατηγορίες φωτοβολταϊκών στοιχείων λεπτού υμένα, επιλέχθηκαν τα πιο αποδοτικά και χρησιμοποιήθηκαν στην περαιτέρω σύγκριση τους, σχετικά με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και κοστολόγηση της συγκεκριμένης φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, με απώτερο στόχο την εύρεση του βέλτιστου  ενσωματωμένου φωτοβολταϊκού στοιχείου, με εφαρμογή σε οροφές κτιρίου.