Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Νικολάου Τσαρκνιά

με θέμα: «Βιώσιμη χωροθέτηση και ενεργειακή αξιολόγηση πλωτών αιολικών πάρκων στην Κρήτη»

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, Ώρα 11:00 Αίθουσα: tuc-gr.zoom.us/j/85331150160

Meeting ID: 853 3115 0160

Password: 848313

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Νικολάου Τσαρκνιά

με θέμα:  «Βιώσιμη χωροθέτηση  και ενεργειακή αξιολόγηση πλωτών αιολικών πάρκων στην Κρήτη»

Πέμπτη 10  Ιουνίου 2021, Ώρα 11:00 Αίθουσα:  https://tuc-gr.zoom.us/j/85331150160?pwd=d3dFYXZ4R3QyNkwvSDZNZXloUW1vdz09

Meeting ID: 853 3115 0160

Password: 848313

 

Εξεταστική Επιτροπή

 

1 Καθ. Θεοχάρης Τσούτσος (επιβλέπων)

2 Καθ. Διονυσία Κολοκοτσά

3 Επ. Καθ. Ανδρονίκη Τσουχλαράκη

 

Περίληψη:

Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην πορεία της απεξάρτησης της ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020, το 11% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται από αιολικά σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια αυξάνεται συνεχώς. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος του αιολικού δυναμικού βρίσκεται στην θάλασσα και κυρίως σε περιοχές με μεγάλο βάθος όπου η εγκατάσταση σταθερών ανεμογεννητριών καθίσταται αδύνατη. Η τεχνολογία των πλωτών αιολικών πάρκων, τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν σε μεγάλα βάθη, έρχεται να εκμεταλλευτεί το υψηλό αυτό δυναμικό για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Στόχος της εργασίας είναι ο καθορισμός των καταλληλότερων περιοχών για την εγκατάσταση πλωτών αιολικών πάρκων στην θαλάσσια περιοχή της Κρήτης και η αξιολόγηση τους βάσει των ενεργειακών τους χαρακτηριστικών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αναπτύσσεται μια μεθοδολογία η οποία βασίζεται στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ).

Σύμφωνα με την μεθοδολογία αυτή, ορίζονται αρχικά οι διαθέσιμες περιοχές για χωροθέτηση. Οι περιοχές αυτές προκύπτουν μετά την εξαίρεση εκτάσεων βάσει κριτηρίων τα οποία προκύπτουν από το ελληνικό νομικό πλαίσιο και τη διεθνή βιβλιογραφία, τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η εξαίρεση των περιοχών ονομάζονται κριτήρια αποκλεισμού. Ακολούθως οι διαθέσιμες περιοχές αξιολογούνται βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με ενεργειακούς, τεχνοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς, παράγοντες ασφαλείας και παράγοντες όχλησης του έργου, με σκοπό τον καθορισμό των καταλληλότερων περιοχών για χωροθέτηση. Ως καταλληλότερες ορίζονται τρείς περιοχές οι οποίες όλες εντοπίζονται στην ΠΕ Λασιθίου, επιβεβαιώνοντας έτσι τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η συγκεκριμένη περιοχή στην παραγωγή καθαρής ενέργειας. Τέλος προσδιορίζονται τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των τριών καταλληλότερων περιοχών, με σκοπό την ενεργειακή τους αξιολόγηση.

Η μελέτη βάσει της συγκεκριμένης μεθοδολογίας επιτυγχάνει τον καθορισμό της καταλληλότητας όλων των θαλάσσιων περιοχών της περιφέρειας Κρήτης όσον αφορά την εγκατάσταση πλωτών αιολικών πάρκων. Επιπλέον, τονίζεται ο σημαντικός ενεργειακός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα πλωτά αιολικά στην περίπτωση της Κρήτης, καθώς μόνο με τη χρήση των τριών καταλληλότερων περιοχών μπορεί να καλυφθεί έως και το 56% των ενεργειακών αναγκών του νησιού.

Λέξεις κλειδιά: Πλωτά αιολικά πάρκα, Χωροθέτηση ΑΠΕ, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), Θαλάσσια ενέργεια, Κρήτη