Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας. Μαρίας Μεσσαριτάκη

με θέμα: «ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΗΣ»

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, Ώρα: 11:00 Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

tuc-gr.zoom.us/j/87432748606

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας.  Μαρίας Μεσσαριτάκη

με θέμα:  «ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΗΣ»

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, Ώρα: 11:00 Αίθουσα:  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

https://tuc-gr.zoom.us/j/87432748606?pwd=RzEybGhDVzRXakdwemdKNGJWYTNzQT0

Εξεταστική Επιτροπή

 

1 Καθηγήτρια  Κολοκοτσά Διονυσία (επιβλέπουσα)

2 Καθηγητής   Λαζαρίδης Μιχαήλ

3 Καθηγητής   Τσούτσος Θεοχάρης

 Περίληψη:

Η ψύξη με ακτινοβολία είναι μια τεχνολογία παθητικής ψύξης που μπορεί να δροσίσει ένα χώρο χωρίς τη χρήση κάποιας εξωτερικής πηγής ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων υλικών επιτυγχάνεται η αντανάκλαση του φωτός του ήλιου και ακτινοβολείται θερμότητα στο απώτερο διάστημα, το οποίο λειτουργεί σαν μια μεγάλη αποθήκη θερμότητας. Στόχος του φαινόμενου είναι η ψύξη του υλικού και ό,τι αυτό περιβάλλει. Για το σκοπό αυτό μοντελοποιήθηκαν τρία διαφορετικά υλικά, στο περιβάλλον εργασίας της MATLAB και 11 διαφορετικές ατμόσφαιρες στο περιβάλλον εργασίας της MODTRAN. Πρώτο υλικό, μια επίστρωση που συγκροτείται από στρώσεις διοξειδίου του αφνίου (HfO2) και διοξείδιο του πυριτίου (SiO2). Δεύτερο υλικό, μια επίστρωση πολυ(βινυλιδενο-φθοριούχο-συν-εξαφθοροπροπενίου) (P(VDF-HFP)). Και τρίτο υλικό, μια επίστρωση αποτελούμενη από δύο στρώσεις διοξειδίου του αλουμινίου (Αl2O3) και άργυρο (Αg). Αφού μελετήθηκαν τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής επιλέχθηκαν τρείς αντιπροσωπευτικές μέρες, στις οποίες ελέγχθηκε η απόδοση των υλικών. Με την βοήθεια των απαραίτητων εξισώσεων υπολογίστηκε η ψυκτική ισχύς, καθώς και η θερμοκρασία του υλικού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για κάθε ένα από τα σενάριά μας. Αναλύθηκε η συμπεριφορά της θερμοκρασίας του κάθε υλικού σε διαφορετικές ατμόσφαιρες και πως αυτή μεταβάλλεται όταν αλλάζουν βασικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας, όπως η υγρασία.