Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Ιρίνας Κανδυλιώτη

με θέμα: «Αποτίμηση δεδομένων καθαρισμών της Ελληνικής ακτογραμμής του προγράμματος ‘’Typhoon’’ 2019-2021»

Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, Ώρα: 11:00

Link: tuc-gr.zoom.us/j/2899132235

 

Meeting ID: 289 913 2235

Password: 027266

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Ιρίνας Κανδυλιώτη

με θέμα:   «Αποτίμηση δεδομένων καθαρισμών της Ελληνικής ακτογραμμής του προγράμματος ‘’Typhoon’’ 2019-2021»

Τρίτη  13 Ιουλίου 2021, Ώρα: 11:00

Link:  https://tuc-gr.zoom.us/j/2899132235?pwd=emRaU0lPTEVLN2Ixa2w0US93SHdFZz09

 

Meeting ID: 289 913 2235

Password: 027266

 

 

Εξεταστική Επιτροπή

 

1. Καθηγήτρια  Ψυλλάκη Ελευθερία (επιβλέπουσα)

2. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια   Δανάη Βενιέρη

3. Καθηγητής  Καλογεράκης Νικόλαος

 Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην επιβάρυνση της Ελληνικής ακτογραμμής από διάφορα στερεά απορρίμματα. Όλα τα δεδομένα είναι από τους καθαρισμούς που διεξήγαγε το κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου. Κ. Λασκαρίδη στα πλαίσια του προγράμματος ‘’Typhoon’’, την χρονική περίοδο από τις 31 Ιουλίου 2019 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2021. Στον Ελλαδικό χώρο  οι κύριες πηγές των στερεών θαλάσσιων απορριμμάτων έδειξε να είναι η αλιευτική δραστηριότητα, και τα ανάμεικτα αντικείμενα, είτε αυτά προέρχονται από τους παραθεριστές, είτε από τη θάλασσα ή τις επιφανειακές απορροές από κοντινούς οικισμούς. Οι πέντε κύριες κατηγορίες αντικειμένων που συλλέχθηκαν από τις Ελληνικές ακτές ήταν διάφορα μικρά πλαστικά κομμάτια μικρότερα από 2,5cm, κομμάτια φελιζόλ άνω των 2,5cm,  μπουκάλια νερού και αναψυκτικών, σχοινιά και σπάγκοι και καπάκια και δακτύλιοι. Παρόλο που οι αναλογίες των διαφόρων κατηγοριών απορριμμάτων διαφέρουν από μέρος σε μέρος οι περιοχές με το μεγαλύτερο φορτίο, από της παραλίες που εξετάστηκαν, είναι εκείνες της Κατερίνης και του Κίτρου στον Θερμαϊκό Κόλπο, καθώς και κάποια νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, την Λήμνο, τον Άγιο Ευστράτιο, τα Ψαρά και τα Αντίψαρα. Παρατηρήθηκε πως μεγαλύτερο  πρόβλημα θαλάσσιας ρύπανσης από στερεά αντικείμενα είχαν κυρίως οι πιο αραιοκατοικημένες ή δυσπρόσιτες περιοχές λόγω έλλειψης οργανωμένου δικτύου συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων