Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Αντωνίας Μαραγκάκη

με θέμα: «ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΙΤΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, Ώρα: 14:00 Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

Link: tuc-gr.zoom.us/j/95970415132

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας  Αντωνίας Μαραγκάκη

με θέμα:  «ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΙΤΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, Ώρα: 14:00 Αίθουσα:  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

Link: tuc-gr.zoom.us/j/95970415132

 

Εξεταστική Επιτροπή

 

1 Νικολαΐδης Νικόλαος (επιβλέπων)

2 Καρατζάς Γεώργιος

3 Νεραντζάκη Σοφία

 

Περίληψη:

Η διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται την λεκάνη απορροής του Κερίτη-Θερίσου η οποία βρίσκεται στο νησί της Κρήτης και υπάγεται στο νομό Χανίων. Αποτελεί μια τυπική Μεσογειακή λεκάνη απορροής με σύνθετη υδρογεωλογία. Εκτείνεται σε επιφάνεια 210 km2 και είναι μια από τις σπουδαιότερες υδρολογικές λεκάνες απορροής, καθώς φορτίζεται με μεγάλο όγκου νερού και τροφοδοτεί ένα μέρος του νομού Χανίων. Στο κυρίως μέρος της εργασίας, περιγράφονται οι βασικές αρχές των υδρολογικών μοντέλων και αναλύεται η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του μοντέλου SWAT (Soil Water Assesment Tool) σε συνδυασμό με το καρστικό μοντέλο των δύο ταμιευτήρων (Nikolaidis et al.,2013). Τα προαναφερθείσα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν για την επικαιροποίηση των πηγών των Μεσκλών και της Αγυιάς (Καλαμιώνας, Πλάτανος, Κολύμπα),  καθώς και για την  επιμέρους μοντελοποίηση των πηγών αυτής (ειδικότερα του Καλαμιώνα και του Πλατάνου, Κολύμπας). Πιο συγκεκριμένα, για τα Μεσκλά υπάρχουν δεδομένα παροχής ύδατος για τα έτη  1978-2005, για το σύνολο των πηγών της Αγυιά υπάρχουν δεδομένα για τα έτη 1978-1985,  για την πηγή του Καλαμιώνα υπάρχουν δεδομένα 1971-1979 ενώ για τον ποταμό Κερίτη υπάρχουν δεδομένα για τα έτη 2012-2014. Παράλληλα, δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τα μετεωρολογικά, τα γεωλογικά  και τα υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής μελέτης. Στο στάδιο της μεθοδολογίας, αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα που ήταν απαραίτητο να  ακολουθηθούν για τη δόμηση του μοντέλου, για την προσομοίωση της παροχής ύδατος καθώς και για τον υπολογισμό των  στατιστικών δεικτών αποτελεσματικότητας του μοντέλου. Οι δείκτες αυτοί τελικά, αποδεικνύουν ότι τα παραπάνω μοντέλα είναι αξιόπιστα για τη μοντελοποιήση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής  του Κερίτη. Τέλος, πραγματοποιείται η υδρολογική ανάλυση του έτους 2019 και με την βοήθεια στατιστικών μεθόδων Gumbel και Log Pearson υπολογίστηκε η παροχή ύδατος που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς 50 ετών 291.9 m3s ενώ παράλληλα υπολογίστηκε και η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση που αφορά το σχεδιασμό υδραυλικών έργων.