Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Παπαγεωργίου Σωτηρίου

"Έκθεση και δόση σε αιωρούμενα σωματίδια στον άνθρωπο για την πόλη των Χανίων"

με θέμα Έκθεση και δόση σε αιωρούμενα σωματίδια στον άνθρωπο για την πόλη των Χανίων

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, 12:00, Αίθουσα Κ2.Α3, Κτίριο ΜηΠεΡ, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης
  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης

Περίληψη

Η μελέτη της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και της εφαρμοσμένης δόσης τους στον ανθρώπινο οργανισμό χρήζει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διότι τα σωματίδια σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν προβλήματα υγείας στη καρδιά και τους πνεύμονες. Βασικό κριτήριο της επικινδυνότητας τους είναι το μέγεθος, το οποίο καθορίζει τη συμπεριφορά και το σημείο εναπόθεσης τους στο εντός του αναπνευστικού συστήματος. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα λεπτά (PM2.5) και χονδρά (PM10) σωματίδια και εμφανίζουν ποικιλομορφία όσον αφορά τα φυσικά και χημικά τους χαρακτηριστικά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να υπολογιστεί η έκθεση και δόση σε αιωρούμενα σωματίδια στη πόλη των Χανίων για δύο άτομα διαφορετικής καθημερινότητας και να διερευνηθεί το πως οι δραστηριότητες και το περιβάλλον που βρισκόμαστε επηρεάζουν την εφαρμοσμένη δόση σωματιδίων στον οργανισμό. Το πείραμα έλαβε χώρα σε χώρους όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης, η βιβλιοθήκη και το κυλικείο της σχολής, σε ανοιχτά και κλειστά γήπεδα, σε περιοχές στο κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια περιπάτου και σε χώρους αναψυχής. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το όργανο Sidepak, το οποίο υπολογίζει και αποθηκεύει τη συγκέντρωση ολικών σωματιδίων (PM10) στην ατμόσφαιρα. Ακολούθησε εξαγωγή και επεξεργασία των μετρήσεων σε Η/Υ και στη συνέχεια έγινε χρήση του μοντέλου ExDoM για τον υπολογισμό της εφαρμοσμένης δόσης.