Υποβολή περιλήψεων για το Συνέδριο SUSTENG 2022

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου LIFE B2E4sustainable-WWTP, το οποίο συντονίζει ο Καθ. Πέτρος Γκίκας και διευθυντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, διοργανώνεται το 1ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Χημικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (1st International Conference on Sustainable Chemical and Environmental Engineering, SUSTENG 2022).

Η υποβολή περιλήψεων για το συνέδριο λήγει την 31η Μαΐου 2022.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην πόλη του Ρεθύμνου Κρήτης, από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2022 και οι σύνεδροι θα μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή & το Πράσινο Ταμείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.susteng.eu ή επικοινωνήστε στο e-mail secretariat<στο>susteng.eu.