Τρόπος διεξαγωγής της Εξεταστικής Ιουνίου & Πρόγραμμα Εξεταστικής

Η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στην 47η/24-5-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα η Εξεταστική περίοδος του Εαρινού Εξαμήνου 2020-21 να διεξαχθεί με εξ΄ αποστάσεως εξετάσεις.

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21