«Στρατηγικός σχεδιασμός ώριμων τομέων της βιο-οικονομίας» Πέμπτη 11/11, 18:00, Αίθουσα Κ2.Ι2

Η 3η Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,  11 Nοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00, δια ζώσης, στην αίθουσα Κ2.Ι2

Παρακολουθήσετε τον Αναπληρωτή Καθηγητή Στέλιο Ροζάκη, της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διάλεξη με τίτλο «Στρατηγικός σχεδιασμός ώριμων τομέων της βιο-οικονομίας» : Έννοιες - Μέθοδοι - Παράδειγμα - Μελέτη περίπτωσης (βιοαέριο).