Πρόσκληση στη 47η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (24-05-2021)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη  47η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2020-21) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα & ώρα 12:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7) με Τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας Δικτύων (NOC) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Επικύρωση Πρακτικών.
 2. Τρόπος Διεξαγωγής Εξεταστικής Ιουνίου 2020-21.
 3. Έγκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδ, έτους 2021-22.
 4. Αναθέσεις Μαθημάτων Ακαδ. ¨ετους 2021-22.
 5.  Έγκριση Βιβλίων-Συγγραμμάτων Ακαδ. έτους 2021-22.
 6. Ασκήσεις Πεδίου Ι & ΙΙ Εαρ. Εξαμ. 2020-21.
 7. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της Σχολής.
 8. Αίτηση Εξέλιξης Μέλους ΔΕΠ.
 9. Πρόταση Ίδρυσης Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.
 10. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
 11. Μεταπτυχιακά Θέματα.
 12. Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ Περιβαλλοντική Μηχανική και υποψηφίων Διδακτόρων στη Σχολή.
 13. Αξιολόγηση αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
 14. Ανακήρυξη κατόχων ΔΜΣ.
 15. Τοποθέτηση μετακινηθέντος μέλους ΕΔΙΠ στη Σχολή.
 16. Αίτηση μέλους ΕΔΙΠ για εκπαιδευτική άδεια.
 17. Άδειες Απουσίας μελών ΔΕΠ.
 18. Άλλα Θέματα.

 

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης