Πρόσκληση στη 45η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (24-03-2021)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη  45η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2020-21) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Mαρτίου, ημέρα Τετάρτη & ώρα 12:30  στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7) με Τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας Δικτύων (NOC) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 

 Ημερήσιας Διάταξης

  1. Καθορισμός συντελεστή Ε.Β.Ε. για τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.
  2. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
  3. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
  4. Εκπρόθεσμες Δηλώσεις προπτυχιακών φοιτητών εαρ. Εξαμ. 2020-21.
  5. Άδειες Απουσίας.
  6. Επιτροπή Εξωστρέφειας-Προτάσεις ανάδειξης και προώθησης της Σχολής.
  7. Άλλα Θέματα.

 

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης