Πρόσκληση στη 16η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ (26-05-2021)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη 16η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί (με Tηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας Δικτύων-NOC) στις 26 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Γραμματείας της Σχολής (κτίριο Κ.2.Α.7).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών Σχολής ΜΗΠΕΡ.
  2.  Άλλα Θέματα

 

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης