Προσκλεκλημένη διάλεξη του Αν. Καθ. Σ. Ροζάκη

Πέμπτη 13/5/2021 9:10 - 9:35 AM (GMT +3)

Ο Αναπλ. Καθηγητής Στέλιος Ροζάκης είναι Προσκεκλημένος ομιλητής CONECT 2021– Conference of Environmental and Climate Technologies που διοργανώνει το Riga Technical University - https://conect.rtu.lv May 12-14, 2021 08:30 AM Riga (GMT +3) με θέμα “Στρατηγική ανάλυση και πολιτική για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας” Ώρα παρουσίασης 9:10 - 9:35 AM (GMT +3)

Η υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων για τη μετάβαση παραδοσιακών κλάδων στην κυκλική βιοοικονομία πρέπει να βασιστεί σε στρατηγικές σχεδιασμένες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και δυνατότητες και να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες και απειλές. Κατάλληλα συναρθρωμένες δημόσιες πολιτικές μέσα από κανονισμούς, νομοθεσία και ήπια μέτρα πολιτικής είναι απαραίτητες για προώθηση κοινωνικο-τεχνικής μετάβασης συστημικού χαρακτήρα.

Please use the following ZOOM link to join the Conference:

https://rtucloud1.zoom.us/.../WN_MGEfv3nbQm-Roy1sEJ0ngA