Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Μαρίας Μαντζίκου

με θέμα: « Αδρανοποίηση παθογόνων βακτηρίων στα υγρά απόβλητα με διάφορες μεθόδους απολύμανσης»

Τρίτη 6 Ιουλίου 2021, Ώρα 10:00 – 11:00 Αίθουσα: tuc-gr.zoom.us/j/91653736417

Meeting ID: 916 5373 6417 & Password: 383092

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας  Μαρίας Μαντζίκου

με θέμα:  « Αδρανοποίηση παθογόνων βακτηρίων στα υγρά απόβλητα με διάφορες μεθόδους απολύμανσης»

Τρίτη 6  Ιουλίου  2021, Ώρα 10:00 – 11:00 Αίθουσα:   https://tuc-gr.zoom.us/j/91653736417?pwd=YmVlRHJDWFNUOXZIREJQMTk1aXUxZz09        

Meeting ID: 916 5373 6417 & Password: 383092

Εξεταστική Επιτροπή

 

1 Βενιέρη Δανάη (επιβλέπουσα)

2 Ψυλλάκη Ελευθερία

3 Στεφανάκης Αλέξανδρος

 

Περίληψη:

 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σημερινής εποχής αποτελεί η υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτινων πόρων με αποτέλεσμα να καθίσταται όλο και πιο δύσκολη η εύρεση καθαρού νερού. Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και για αυτό κρίνεται αναγκαία η απολύμανσή του.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι όπως η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία UV, η χλωρίωση και η οζόνωση. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι μέθοδοι είναι αποτελεσματικές, έχουν σοβαρά μειονεκτήματα όπως είναι η παραγωγή τοξικών παραπροϊόντων ή το υψηλό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές έχουν στρέψει την προσοχή τους στην ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικών τεχνικών απολύμανσης όπως είναι η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω της φωτοκατάλυσης.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της αδρανοποίησης των παθογόνων βακτηρίων Escherichia coli, Staphylococcus aureus και Klebsiella pneumoniae σε λύμα εξόδου δευτεροβάθμιας επεξεργασίας βιολογικού καθαρισμού. Ως μέθοδοι απολύμανσης χρησιμοποιήθηκαν η φωτοκατάλυση με προσομοίωση της ηλιακής ακτινοβολίας, η χλωρίωση και η ακτινοβολία UV-C.

Η πρώτη μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η φωτοκατάλυση με προσομοίωση ηλιακής ακτινοβολίας και χρήση του καταλύτη ZnTiO3 σε συγκέντρωση 50 mg/L. Η συγκεκριμένη μέθοδος ήταν πιο αποτελεσματική για το βακτήριο Staphylococcus aureus καθώς η τάξη μείωσης του πληθυσμού ήταν 6 Logs σε διάρκεια 2h, ενώ για την Escherichia coli  και Klebsiella pneumoniae ήταν 1 και 2 logs αντίστοιχα για την ίδια χρονική διάρκεια.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πειράματα απολύμανσης με χρήση ακτινοβολίας UV-C και αποδείχθηκε ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος αφού και τα τρία βακτήρια σε χρονικό διάστημα 20 sec παρουσίασαν μείωση της τάξης των 6 Logs.

Τέλος εξετάστηκε η μέθοδος της χλωρίωσης με δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις ελεύθερου χλωρίου. Στον πρώτο κύκλο πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε NaOCl 1 mg/L ως προς Cl2. Η δόση αυτή ήταν αποτελεσματική για τα βακτήρια Escherichia coli  και Klebsiella pneumoniae καθώς υπήρξε μείωση των βακτηριακών πληθυσμών κατά 5 και 4 Logs αντίστοιχα σε χρονικό διάστημα 1 ώρας. Αντιθέτως ο Staphylococcus aureus παρουσίασε μικρότερη μείωση συγκέντρωσης, η οποία ήταν της τάξης των 2 Logs έπειτα από 30 min. Στον δεύτερο κύκλο πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε NaOCl 5 mg/L ως προς Cl2, μηδενίζοντας τις συγκεντρώσεις και των τριών βακτηρίων σε χρονικό διάστημα 2 min.

Από τις τρείς μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν η πιο αποδοτική και για τα τρία βακτήρια που εξετάστηκαν ήταν η UVC, καθώς επιτεύχθηκε πλήρης αδρανοποίηση των μικροοργανισμών σε μικρό χρονικό διάστημα.