Ομιλίες Ομ. Καθηγητή κ. Ευάγγελου Γιδαράκου σε επιστημονικό συνέδριο στην Ιταλία

Ο Ομ. Καθηγητής και Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού International Waste Working Group (IWWG), κ. Ευάγγελος Γιδαράκος πραγματοποίησε ομιλίες στο 6o Διεθνές Συμπόσιο με αντικείμενο «Circular Economy and Urban Mining», το οποίο διεξήχθη 18-20 Μαΐου στην πόλη Κάπρι της Ιταλίας.

Ο κ. Γιδαράκος άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου, ως Πρόεδρος του IWWG, υπό την αιγίδα του οποίου διεξάγεται το εν λόγω συνέδριο.

Επίσης, παρουσίασε ερευνητική εργασία με αντικείμενο τη διαχείριση πλαστικών αποβλήτων, που σχετίζονται με την πανδημία των τελευταίων δύο ετών και παρουσιάζουν υψηλή παραγωγή, σημαντική ανεξέλεγκτη διασπορά και ιδιαιτερότητες ως προς τις απαιτήσεις διαχείρισής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μάσκες μιας χρήσεως.

Τέλος, συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με αντικείμενο την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε τουριστικές περιοχές, όπου η περίπτωση της χώρας μας και την γειτονικής Ιταλίας εξετάστηκαν ως πλέον ενδεικτικές των υφιστάμενων δυνατοτήτων και περιορισμών.