«Ολοκληρωμένος και Ευφυής Σχεδιασμός Κτηρίων και Κοινοτήτων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» Πέμπτη 18/11, 18:00, Αίθουσα Κ2.Ι2

Η 4η Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,  18 Nοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00, δια ζώσης, στην αίθουσα Κ2.Ι2

Παρακολουθήσετε την  Δρ. Αγγελική Μαυριγιαννάκη, Ερευνητική Συνεργάτιδα της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διάλεξη με τίτλο «Ολοκληρωμένος και Ευφυής Σχεδιασμός Κτηρίων και Κοινοτήτων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» (Integrated and Smart Design for Zero Energy Buildings and Communities).

Περίληψη:

Η ιδέα της μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης βρίσκεται στο επίκεντρο των στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  στο δομημένο περιβάλλον. Η διεύρυνση εφαρμογής της ιδέας πέρα από την κλίμακα του κτηρίου δύναται να ξεπεράσει τους περιορισμούς που έχουν μεμονωμένα κτήρια στην επίτευξη μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και σχετίζονται με τη χρήση, το μέγεθος, τη διαθεσιμότητα επιτόπιας ανανεώσιμης ενέργειας και το κόστος. Στην τρέχουσα βιβλιογραφία, οι κοινότητες μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης προσεγγίζονται κυρίως θεωρητικά και απουσιάζει η εμπειρία εφαρμοσμένων περιπτώσεων. Η διάλεξη παρουσιάζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση που έχει εφαρμοστεί σε τέσσερις πιλοτικές γειτονιές μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και τα διδάγματα της εφαρμογής. Βασικοί άξονες της διάλεξης είναι:

  • Ολοκληρωμένη (integrated) διαδικασία σχεδιασμού – μέθοδος και εμπλεκόμενες ειδικότητες
  • Ολοκληρωμένο (integrated) πλαίσιο μέτρησης και επαλήθευσης της ενεργειακής απόδοσης
  • Χαρακτηριστικά έξυπνου δομημένου περιβάλλοντος