Νέο Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Sustainable Engineering and Climate Change"

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες και επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να επιλύσουν  προβλήματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική διαχείριση, να σχεδιάσουν βιώσιμα ενεργειακά συστήματα, καθώς και περιβαλλοντικά βιώσιμες πόλεις του μέλλοντος.

Τα μαθήματα θα προσφέρονται διά ζώσης με ταυτόχρονη σύγχρονη μετάδοση/συμμετοχή μέσω των πλατφορμών τηλεκπαίδευσης. Ο τρόπος παρακολούθησης για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή οριστικοποιείται κατόπιν αξιολόγησης από τη ΓΣ των λόγων για τους οποίους γίνεται αίτηση για εξ' αποστάσεως παρακολούθηση.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διεθνοποίηση και τη συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών με φορείς του εξωτερικού,  προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για εξωστρέφεια στους συμμετέχοντες.

Σύνοψη Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 

Υβριδικό MSc  SUSTAINABLE ENGINEERING AND CLIMATE CHANGE
Διάρκεια3 εξάμηνα Γλώσσα ΔιδασκαλίαςΑγγλικά
(μέγιστη)6 εξάμηνα   
Έτος εισαγωγής2022 Μέγιστος αρ. φοιτητών30
Τρόπος παρακολούθησηςΔια ζώσης, εξ' αποστάσεως  (κατόπιν αιτήσεως) Μερική φοίτησηΝαι (κατόπιν αιτήσεως)

Αναλυτική περιγραφή του Προγράμματος:ΦΕΚ Τεύχος B’ 3150/22.06.2022  και  Κανονισμός του ΠΜΣ: ΦΕΚ Τεύχος B’ 3076/17.06.2022

Αίτηση Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.