Νέο δίτομο βιβλίο από τον Eπ. Καθηγητή Α. Στεφανάκη

Νέο δίτομο βιβλίο από τον Επίκ. Καθηγητή Α. Στεφανάκη της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με τον Αναπ. Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ), με τίτλο "Circular Economy and Sustainability" από τον εκδοτικό οίκο Elsevier. Οι δύο τόμοι αποτελούνται από 63 κεφάλαια γραμμένα από 198 συγγραφείς από 33 διαφορετικές χώρες και όλες τις ηπείρους.

Το βιβλίο παρουσιάζει μια σύγχρονη οπτική της έννοιας της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, χτισμένη σε τρεις βασικούς πυλώνες (i) μηχανική περιβάλλοντος, (ii) επιχειρήσεις, management και οικονομία, και (iii) κοινωνία. Ο ρόλος της μηχανικής και του management είναι καθοριστικός για τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας αναπτύσσοντας μια κυκλική οικονομία που δημιουργεί και προστατεύει ισχυρές κοινωνικές και πολιτιστικές δομές βασισμένες σε διαθεματικές γνώσεις και ποικίλες δεξιότητες. Η πρόκληση είναι να διερευνηθούν οι διασυνδέσεις, οι αλληλεπιδράσεις και οι συνέργειες μεταξύ αυτών των τριών πυλώνων και πώς αυτές οι σχέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Volume 1: Management and Policy - https://www.elsevier.com/books/circular-economy-and-sustainability/stefanakis/978-0-12-819817-9?fbclid=IwAR2eplh3G7vK85bZcIAfDmg5YVP_PM0sDzVs7T5b0EXYPaIoVQIkqqtYRUo

Volume 2: Environmental Engineeringhttps://www.elsevier.com/books/circular-economy-and-sustainability/stefanakis/978-0-12-821664-4?fbclid=IwAR0uXIbbMK6aYnnxdf77SjqZS4_-9-2JMQTW23nWTbx6metw1BfDAKs3Z7c