Νέο Βιβλίο της Eυπραξίας (Αίθρας) Μαριά

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη το νέο βιβλίο-μονογραφία της Ευπραξίας-Αίθρας Μαριά, Αναπλ. Καθηγήτριας Σχολής ΜΗΠΕΡ, με τίτλο  “Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος. Έννοια, Ρυθμιστικό πλαίσιο και Διακυβέρνηση”.

Η μονογραφία:

  • φιλοδοξεί να συμβάλει στη συζήτηση για την αξιοποίηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας, που διαθέτει προφιλ χώρας-παρόχου τέτοιων πόρων λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητας και του μεγάλου ενδημισμού της,
  • προσεγγίζει σφαιρικά και κριτικά τόσο την έννοια και τη θέση των γενετικών πόρων στο διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο του περιβάλλοντος, όσο και το ρυθμιστικό τους πλαίσιο και τη διακυβέρνησή τους,
  • απευθύνεται στο νομικό κόσμο, στη διοίκηση, στους χρήστες και παρόχους γενετικών πόρων (πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα, τράπεζες γενετικού υλικού, εταιρείες σε τομείς όπως ο αγροτικός, η βιοτεχνολογία, η βιοενέργεια, τα τρόφιμα, φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα, εμβόλια, καλλυντικά κ.ά.), ευρύτερα σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα από την αναζήτηση γενετικών πόρων έως την έρευνα και αξιοποίησή τους, στις τοπικές κοινότητες που κατέχουν παραδοσιακή γνώση για τις χρήσεις των γενετικών πόρων καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων.