Νέο βιβλίο για την τεχνολογία των Τεχνητών Υγροβιότοπων σε ζεστά και ξηρά κλίματα

Ένας νέος συλλογικός τόμος δημοσιεύτηκε από την Springer με θέμα τις εφαρμογές της πράσινης τεχνολογίας των Τεχνητών Υγροβιότοπων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων σε ζεστά και ξηρά κλίματα.

Επιμελητής του τόμου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το βιβλίο αυτό συνοψίζει τις εμπειρίες και τη γνώση της τεχνολογίας των Τεχνητών Υγροβιότοπων σε σκληρά περιβάλλοντα, προβάλλει τη σκοπιμότητα της τεχνολογίας αυτής μέσω μελετών πλήρους κλίμακας και ερευνητικών έργων και επιδεικνύει το βιώσιμο χαρακτήρα και οφέλη που μπορεί να φέρει η τεχνολογία αυτή ειδικά σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος με ζεστά/ξηρά κλίματα.

Το βιβλίο παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας των Τεχνητών Υγροβιότοπων και το ερευνητικό αποτέλεσμα από 29 διαφορετικές χώρες από τη Νότια Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Ωκεανία, ενώ καλύπτει διάφορες εφαρμογές όπως οικιακά και αστικά λύματα, διάφορα βιομηχανικά λύματα και αστική λάσπη.