Νέα συνεργασία της Έλιας Ψυλλάκη Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη

Την Παρασκευή 28 Μαΐου επισκέφτηκαν το Πολυτεχνείο Κρήτης η Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου Εκτελεστική Διευθύντρια, η Πέγκυ Ξηροταγάρου Συντονίστρια Προγραμμάτων και τριμελής ομάδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη. Στην επίσκεψή τους συζήτησαν τη συνεργασία τους με την Έλια Ψυλλάκη, Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υδατικής Χημείας. Η συνεργασία αφορά ερευνητικά και εκπαιδευτικά θέματα που σχετίζονται με τη θαλάσσια ρύπανση από μικροπλαστικά. Πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Υδατικής Χημείας έχει αναλάβει την επεξεργασία και αποτίμηση των δεδομένων του «Typhoon Project» στόχος του οποίου είναι ο καθαρισμός του συνόλου της ελληνικής ακτογραμμής από πλαστικά. Το «Typhoon Project» λειτουργεί από το 2019 και χρησιμοποιεί το επιχειρησιακό πλοίο «Τυφώνας» του Κοινωφελούς Ιδρύματος για να κάνει απρόσκοπτα καθαρισμούς ελληνικών ακτών. Το Εργαστήριο Υδατικής Χημείας θα αξιοποιήσει τα δεδομένα των καθαρισμών από το 2019 μελετώντας και αξιολογώντας τη ρύπανση από πλαστικά στις ελληνικές παραλίες προκειμένου να διεξαχθούν συμπεράσματα για τις επιπτώσεις της πανδημίας στη ρύπανση από πλαστικά στην Ελλάδα  αλλά και τη διασπορά ρύπων αυτών ανάλογα με τη πυκνοκατοίκηση, γεωγραφική θέση, εποχή και θαλάσσια ρεύματα. Στα πλαίσια αυτά θα να γίνει επίσης βελτιστοποίηση μελλοντικών καθαρισμών στοχοποιώντας χωρικά και χρονικά περιοχές με τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ο «Τυφώνας» λειτουργεί ως ερευνητική βάση για άλλες δυο ελληνικές επιστημονικές ομάδες που μελετούν τη θαλάσσια ρύπανση στη χώρα μας. Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο Πατρών σε θέματα καταγραφής βενθικών, επιπλεόντων και παρακτίων απορριμμάτων με χρήση τεχνολογιών αιχμής και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε θέματα πειραμάτων εντοπισμού και ποσοτικοποίησης πλαστικών απορριμμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη θα συνεργαστεί επίσης με την καθ. Έλια Ψυλλάκη σε καινοτόμα θέματα «Επιστήμης των Πολιτών» (Citizens Science) που κάνουν χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για την προστασία, έρευνα και καταγραφή θαλάσσιας ρύπανσης. Η πρακτική της συμμετοχής του κοινού και η συνεργασία του στον τομέα της επιστημονικής έρευνας για την αύξηση της επιστημονικής γνώσης είναι μια σύγχρονη ερευνητική τάση όπου πολίτες παίρνουν ενεργό ρόλο παρακολούθησης, συλλογής ακόμα και επεξεργασίας δεδομένων θαλάσσιας ρύπανσης με χρήση επιστημονικού εξοπλισμού και λογισμικού τύπου ανοικτής πρόσβασης (open source hardware and software). Να τονιστεί ότι η καθ. Έλια Ψυλλάκη είναι Eπικεφαλής Εργασίας Ομάδας (Working Group Leader) του ευρωπαϊκού προγράμματος COST Action 16215 PortASAP «Ευρωπαϊκό δίκτυο για την προώθηση φορητών, φτηνών και απλών αναλυτικών εργαλείων» (European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platform) που συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη νέων αναλυτικών συσκευών ανοικτής πρόσβασης στα πλαίσια της «Επιστήμης των Πολιτών».