Νέα ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (LEEM) (copy 1)

Νέα ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης! Με συνεχή ενημέρωση για το εργαστήριο και τις εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες, παρουσίαση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος και συνεχή εμπλουτισμό με νέο υλικό. Κάντε like & follow!