Νέα Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Δικαίου του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης

Νέα ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Δικαίου του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης! Μέσα από την ιστοσελίδα του, το Εργαστήριο  θα παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές και ερευνητικές του δραστηριότητες, με συνεχή ενημέρωση για θέματα, όπως:

  • Nομική προστασία δασικών οικοσυστημάτων
  • Nομική προστασία τοπίου
  • Nομική προστασία βιοποικιλότητας, αγροβιοποικιλότητας, φυτογενετικών πόρων, Τραπεζών Γενετικού Υλικού & Τραπεζών Σπόρων, Βοτανικών Κήπων
  • Nομική προστασία αστικών κήπων, ιστορικών κήπων
  • Δασική πολιτική και κλιματική αλλαγή
  • Νομικά ζητήματα τεχνικών έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Νομικά ζητήματα ενεργειακής απόδοσης, έξυπνων μετρητών, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια
  • Περιβαλλοντική διακυβέρνηση, διακυβέρνηση τοπίου, διακυβέρνηση βιοποικιλότητας
  • Νέες τεχνολογίες και περιβαλλοντική παρακολούθηση
  • Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης γης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

από πλευράς εθνικού δικαίου λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής έννομης τάξης, από πλευράς δικαίου της ΕΕ και συμπληρωματικά από πλευράς διεθνούς δικαίου