Η υποψήφια διδάκτορας Κ. Δρόσου απέσπασε βραβείο «Καλύτερης Αναρτημένης Εργασίας» στο 13ο ΠΕΣΧΜ

Ερευνητική εργασία με πρώτη συγγραφέα την υποψήφια διδάκτορα Κατερίνα Δρόσου, απέσπασε το βραβείο της «Καλύτερης Αναρτημένης Εργασίας» στη θεματική ενότητα "Κατάλυση-Βασική και Εφαρμοσμένη Χημεία"  στο 13ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (Πάτρα Ιούνιος 2022).  Η εργασία της κας Δρόσου με τίτλο «Καταλυτική Οξείδωση το CO υπό συνθήκες περίσσειας Ο2, σε διεσπαρμένα νανοσωματίδια Ir πάνω σε φορείς μικτών οξειδίων Al2O3-CexZr1-xO2» εκπονήθηκε στο εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο έργου διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας (CatEfDeNOx) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Γεντεκάκη.

Το ερευνητικό αυτό έργο σχετίζεται με την ανάπτυξη ιδιαίτερα ενεργών και εκλεκτικών νανο-καταλυτών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ρύπων του αυτοκινήτου και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής & Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (Κωδικός Έργου: Τ7ΔΚΙ-00356).