Η Καθ. Έλια Ψυλλάκη εθνικός εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών στον Τομέα Αναλυτικής Χημείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) στην συνεδρίασή της την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, εξέλεξε την  Καθ. Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκπρόσωπο της ΕΕΧ στο Τομέα Αναλυτικής Χημείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών (Division of Analytical Chemistry/ European Chemical Society). Η θητεία θα είναι τριετής.