Έγκριση νέου προγράμματος της IUPAC

Η  Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι μία από τους επικεφαλής του νέου προγράμματος που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC). Το πρόγραμμα έχει σα στόχο την αξιολόγηση και υιοθέτηση νέων πράσινων αναλυτικών τεχνικών από του επίσημους παγκόσμιους φορείς τυποποίησης αναλυτικών μεθόδων όπως ISO και ΕΝ.

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://iupac.org/project/2021-015-2-500