Διεθνής Κινητικότητα Erasmus: Προκήρυξη για σπουδές και πρακτική άσκηση στην Αρμενία, Νέα Ζηλανδία, Ινδία και Η.Π.Α για το ακαδημαϊκό έτος 2022-3

Oι φοιτητές/τριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2022-3,  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr έως και  την 11/11/2022, με τις διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 28210 37023 (Μάρκος Ντουκάκης)  ή στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr