ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής Προτάσεων: Διαγωνισμός για νέο λογότυπο Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧηΜηΠερ) θέλει να φτιάξει ένα νέο μοντέρνο λογότυπο που να παραπέμπει στα δύο Διπλώματα που δίνει, και να περιλαμβάνει και το λογότυπο του Πολυτεχνείου Κρήτης (Δαίδαλο)*.

Στείλτε μας τις ιδέες σας μέχρι τις 07/02/2022, στην ηλεκτρονική  διεύθυνση secretariat<στο>chenveng.tuc.gr.

Θα βρείτε αναλυτική παρουσίαση των προδιαγραφών και διαδικασιών του διαγωνισμού στο συνημμένο αρχείο.

Για διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με Επικ. Καθ. Αλέξανδρο Στεφανάκη (astefanakis<στο>isc.tuc.gr) ή Αφροδίτη Παπαδοπούλου (afpapadopoulou<στο>isc.tuc.gr)

Αναμένουμε τη συμμετοχή σας,

Επιτροπή Εξωστρέφειας ΧΗΜΗΠΕΡ

___________________________

* Υψηλής ανάλυσης εικόνες του λογότυπου του ΠΚ, θα βρείτε στη διεύθυση https://bit.ly/png_tuc​