Διαδικτυακό σεμινάριο από τον Αναπ. Καθ. Α. Βουλγαράκη, κάτοχο της ερευνητικής έδρας AXA Research Fund για τις πυρκαγιές και το κλίμα στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαδικτυακό σεμινάριο από τον Αναπ. Καθ. Απόστολο Βουλγαράκητης Σχολής μας και  κάτοχο της ερευνητικής έδρας AXA Research Fund για τις πυρκαγιές και το κλίμα θα πραγματοποιηθεί την 21η Σεπτεμβρίου | 5-5:45 μ.μ. 

Οι καταστροφικές πυρκαγιές είναι ένας από τους λιγότερο κατανοητούς ρυθμιστικούς παράγοντες στο σύστημα της Γης μας. Αν και όλες οι πυρκαγιές δεν είναι κακές, υπάρχει μια ταχεία αύξηση των καταστροφικών πυρκαγιών παγκοσμίως. Με αφορμή την έναρξη της Έδρας AXA για τις Πυρκαγιές και το Κλίμα του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Δρ. Απόστολος Βουλγαράκης θα παρουσιάσει σε διαδικτυακό σεμινάριο τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιστήμη και η κοινωνία σχετικά με τις μελλοντικές πυρκαγιές. Σε όλη την ομιλία, ο Δρ. Βουλγαράκης θα παρουσιάσει πώς οι πυρκαγιές μπορούν να διαμορφώσουν το κλίμα μας, δίνοντας έμφαση στις υποαρκτικές και αρκτικές περιοχές, όπου οι πυρκαγιές ενδέχεται να έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν δραστικά το κλίμα της Γης τις επόμενες δεκαετίες.

Πληροφορίες και σύνδεσμος για δωρεάν παρακολούθηση: https://axa-research.org/.../wildfire-and-climate-master.