Διαδικτυακή παρουσίαση του Επικ. Καθ. Α. Στεφανάκη: «Πώς οι λύσεις βασισμένες στη φύση προωθούν την κυκλικότητα. Δεδομένα πέρα από τη φαντασία». Σειρά Διαλέξεωn ΙΕΕS.

Ο Επίκ. Καθ.  Αλέξανδρος Στεφανάκης της Σχολής μας είναι προσκλεκλημένος ομιλητής στη σειρά διαλέξεων που διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Οικολογικής Μηχανικής.
Τίτλος παρουσίασης: «Πώς οι λύσεις βασισμένες στη φύση προωθούν την κυκλικότητα. Δεδομένα πέρα από τη φαντασία»

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, 6-7μμ (ώρα Ελλάδος)

Zoom link:https://lnkd.in/eHhNWebt

Η διάλεξη είναι ανοιχτή στο κοινό.

Περίληψη

Οι κοινωνίες μας σήμερα αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις όπως η συνεχής αστικοποίηση, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η γήρανση των υποδομών. Σήμερα συνειδητοποιούμε ότι το γραμμικό μοντέλο που υιοθετήσαμε για να αναπτύξουμε τις οικονομίες και τα αστικά μας κέντρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Οι παραδοσιακές γκρίζες υποδομές συνέβαλαν σε πολλά από τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις και οι κοινότητες πρέπει να αλλάξουν τις τρέχουσες υποδομές, την τεχνολογική βάση και τη διαχείριση των πόρων τους.

Η κυκλική οικονομία εμφανίζεται ως εναλλακτικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης για την αναβάθμιση και επέκταση του αστικού περιβάλλοντος. Υπαγορεύει επίσης μια αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με το πώς σχεδιάζουμε αστικές λύσεις σε αρμονία με τη φύση και προωθεί τη συστημική σκέψη προς την ανάπτυξη νέων ολιστικών και διεπιστημονικών λύσεων σε όλες τις κλίμακες. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναδυόμενη έννοια των λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS) εμφανίζεται ως μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη αστικών περιοχών που προωθεί την κυκλική χρήση των πόρων χρησιμοποιώντας κλειστούς κύκλους θρεπτικών ουσιών, νερού και ενέργειας επαναχρησιμοποιώντας τα απόβλητα αντί της απόρριψής τους.

Αυτή η διάλεξη θα συζητήσει την έννοια των NBS και πώς βασίζεται στην κυκλική προσέγγιση και θα παρουσιάσει διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες από διάφορα μέρη του κόσμου για να καταδείξει τη σκοπιμότητα της κυκλικής χρήσης πόρων με χρήση NBS.