Παράταση κατάθεσης Ετήσιας Έκθεσης Προόδου Υποψήφιων Διδακτόρων

Δίδεται παράταση έως τις 16 Ιανουαρίου για την υποβολή, αποστολή στο email της Γραμματείας ( secretariat@chenveng.tuc.gr)  των Εκθέσεων Προόδου από τους Υποψήφιους Διδάκτορες της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ).