Απονομή Βραβείου Αριστείας 2020 στον Καθηγητή της Σχολής ΜηΠερ κ. Νικόλαο Νικολαΐδη

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης απένειμε το Βραβείο Αριστείας 2020 στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Νικολαΐδη σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου και των επιτευγμάτων του στον τομέα της Υδρογεωχημικής Μηχανικής, καθώς «… έχει αναπτύξει μία μακρά και άκρως επιτυχημένη και διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα στη μελέτη περιβαλλοντικών ζητημάτων με έμφαση σε υδρολογικές και γεωχημικές διεργασίες και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής …», αλλά και για «... την πολυετή και πολύπλευρη, ερευνητική, διδακτική και διοικητική προσφορά του, η οποία κρίνεται ως εξαιρετική, αλλά και σημαντική στη διατήρηση της δυναμικής του Ελληνικού ακαδημαϊκού/ερευνητικού οικοσυστήματος, ιδιαίτερα κατά τη δύσκολη τελευταία δεκαετία».

Ο τιμώμενος εκφώνησε την κεντρική ομιλία κατά την Τελετή Απονομής με τίτλο «Εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία στη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων και αγροτική ανάπτυξη».

Για να παρακολουθήσετε την  προσφώνηση του κ. Πρύτανη και την ομιλία του Καθηγητή Ν. Νικολαΐδη, δείτε το βίντεο της ζωντανής μετάδοσης (36:15:00-1:05:55:00)