Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη: «Sustainability and hotel management in touristic regions» | 05-05-2022, 15:00, Κ2.Ι2

Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00, δια ζώσης, στην αίθουσα Κ2.Ι2.

Παρακολουθήσετε τον Prof. Hervé Boileau στο Université Savoie Mont Blanc (Chambéry), στη διάλεξη με τίτλο «Sustainability and hotel management in touristic regions».