Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη: Επικ. Καθ. Στ. Βακάλης «Πράσινη μετάβαση στις νησιωτικές περιοχές και εφαρμογή της λύσης REACT: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αυτοβιώσιμες νησιωτικές κοινότητες» | 25-11-2022, 17:00, @zoom

Η τρίτη στη σειρά Ανοικτών Ερευνητικών Διαλέξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Sustainable Engineering and Climate Change" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Κ2.Α1 ενώ παράλληλα θα γίνει διαδικτυακά μέσω zoom (βλ. Παρακάτω).

Παρακολουθήσετε τον Επίκουρο Καθηγητή Στέργιο Βακάλη, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διάλεξη με τίτλο «Πράσινη μετάβαση στις νησιωτικές περιοχές και εφαρμογή της λύσης REACT: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αυτοβιώσιμες νησιωτικές κοινότητες».

Περίληψη παρουσίασης

Η πράσινη ενεργειακή μετάβαση των νησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει και η εστίαση είναι στην αύξηση της διείσδυσης των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα παραγωγής. Η υψηλή διείσδυση ΑΠΕ μπορεί να προωθήσει την έννοια της πράσινης ηλεκτροδότησης και μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο των αντλιών θερμότητας και των λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, και κυρίως τεχνολογιών όπως οι μπαταρίες ιόντων λιθίου. Το Ευρωπαϊκό Έργο REACT (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αυτοβιώσιμες νησιωτικές κοινότητες) υλοποιείται σε τρία (3) «νησιά» (πιλοτικά νησιά), Graziosa (Ισπανία), San Pietro (Σαρδηνία) και Inis Mor, νησιά Aran (Ιρλανδία) όπου η πράσινη μετάβαση περιλαμβάνει εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, μπαταριών, αντλιών θερμότητας, αποθήκευσης θερμότητας, ανεμογεννητριών και την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Η λύση REACT υποστηρίζει την εγκατάσταση ΑΠΕ και προωθεί την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας λογισμικού που συνδέει έξυπνες οικιακές συσκευές με το διαδίκτυο. Αυτή η πρακτική επιτρέπει την online παρακολούθηση και εστιάζει στη μείωση της ζήτησης αιχμής προκειμένου να αποφευχθούν οι διακοπές ρεύματος, μετατοπίζοντας τα φορτία από τις ώρες αιχμής σε άλλες χρονικές περιόδους όπου η ζήτηση αναμένεται να είναι χαμηλότερη.

Join Zoom Meeting:
https://tuc-gr.zoom.us/j/82372239714?pwd=bEd4aUMzZ1hlRmZsNjNPcC9WclNoUT09

Meeting ID: 823 7223 9714
Password: 466740