Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη: Claire Oiry «Cretablock: Bio-based local and ecological construction material» | 09-12-2022, 17:00, Αίθ. Κ2.Α1

Η πέμπτη στη σειρά Ανοικτών Ερευνητικών Διαλέξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Sustainable Engineering and Climate Change" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 δια ζώσης στην Αίθουσα Κ2.Α1 και διαδικτυακά μέσω zoom (βλ. παρακάτω).

Παρακολουθήσετε την κα. Claire Oiry, Αρχιτέκτονα, M.Sc., Technical Project Manager και Επιστημονικό Συνεργάτη στο  Εργαστήριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δόμησης  με επικεφαλής την Καθηγ. Νόνη Μαραβελάκη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διάλεξη με τίτλο «Cretablock: Bio-based local and ecological construction material».

Περίληψη:

Reduction of CO2 emissions, energy consumption and waste production can be achieved by using building materials with low energy footprint. This research proposes the use of local agri-food wastes, invasive plants and lime or clay-based binders in the preparation of lightweight composites as construction materials. More specifically, the influence of the type and quantity of local plant-based aggregates and local binders on the thermal properties was examined. The final aim is to select the most suitable design of aggregate/binder for the formulation of a Cretan lightweight concrete block ready to be applied in traditional and modern buildings. It has been demonstrated that the most suitable insulation block consists of arundo donax (giant reed) as aggregates and a local putty calcitic lime with natural pozzolan in a binder/aggregate ratio ranging from 1/4 to 1/3. These samples exhibit a thermal conductivity comparable to similar products on the market (0.07 W/m. K ± 0.002).

Join Zoom Meeting:
https://tuc-gr.zoom.us/j/82372239714?pwd=bEd4aUMzZ1hlRmZsNjNPcC9WclNoUT09

Meeting ID: 823 7223 9714
Password: 466740