4ο Συνέδριο Υποψήφιων Διδακτόρων της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ - ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο 4ο Συνέδριο, που  θα πραγματοποιηθεί στις  6 & 7 Απριλίου 2023, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση-φόρμα, που θα βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο, έως τις 23 Μαρτίου 2023.

Η παρακάτω φόρμα αποτελεί αίτηση για τη συμμετοχή στο Συνέδριο ΥΔ της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ.

Μετάβαση στη φόρμα:  https://forms.gle/Mb7C7PeJ8zYRX6ee8

 

H Επιτροπή του 3ου Συνεδρίου ΥΔ της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

Αναπλ. Καθηγητής κ. Απόστολος Βουλγαράκης - Διευθυντής ΠΜΣ ΧΗΜΗΠΕΡ

Επικ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Διαγγελάκης

Επικ. Καθηγητής κ. Απόστολος Γιαννής

 

Κατεβάστε τη σχετική  Ανακοίνωση.