Πρόσκληση στη 2η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ (03-05-2018)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη 2ησυνεδρίαση της Κοσμητείας (νέα σύνθεση) της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:15 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Γραμματείας της Σχολής (κτίριο Κ.2.Α.7).

Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Επικαιροποίηση Μητρώου Εξωτερικών Μελών της Σχολής.
  2. Έγκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδ. Έτους 2018-19.
  3. Αίτηση Αναπλ. Καθηγητή κ. Ροζάκη Στυλιανού για παράταση της άδειας άνευ αποδοχών. 
  4. Άλλα Θέματα

 

 

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης