Πρόσκληση στην 7η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (25-04-2018)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2018-19.
  2. Αναθέσεις προπτυχιακών μαθημάτων ακαδ. έτους 2018-19.
  3. Αξιολόγηση αίτησης (εξ αναβολής) για εκπόνηση Δ.Δ. (κ. Δημητρούλια)
  4. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
  5. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα
  6. Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2018-19.
  7. Άδειες Απουσίας
  8. Αίτημα Αν. Καθ. κ. Ροζάκη για παράταση της άδειας άνευ αποδοχών.
  9. Διαχείριση Εργαστηριακών Αποβλήτων της Σχολής.
  10. Άλλα Θέματα       

 Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης