Πρόσκληση στην 6η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (29-03-2018)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 6ηΣυνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη & ώρα 12:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

 1. Ανακήρυξη κ. Κοτρωνάκη Εμμανουήλ ως Διδάκτορα.
 2. Ανακήρυξη κατόχων ΜΔΕ.
 3. Αξιολόγηση αίτησης (εξ αναβολής) για εκπόνηση Δ.Δ. (κ. Δημητρούλια)
 4. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
 5. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα
 6. Άδειες Απουσίας
 7. Αίτημα καθ. Κ. Τσούτσου για Χορήγηση μικρού γραφείου (ισόγ. Κ.1)
 8. Επανίδρυση ΠΜΣ-Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης
 9. Επανίδρυση ΠΜΣ-Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
 10. Επανίδρυση ΠΜΣ-Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών.
 11. Επανίδρυση ΠΜΣ-Έγγραφα/Εκθέσεις (παρ.3 άρθρ. 32 Ν.4485/2017).
 12. Άλλα Θέματα             

 

 

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης